פוסטים

KEEP OLIM IN ISRAEL!

Yesterday, I had the great privilege of lighting one last Hanukkah candles with some amazing Olim who came to Israel from all over the world.

I met the "KeepOlim" organization five years ago as the Director General of the Ministry of Aliyah and Integration, and since then, our connection grew stronger each and every year. It is an amazing organization that helps tens of thousands of Olim and fights to keep every one of them in Israel.

Being an Oleh often means being lonely. Unfortunately, the figure speaks for itself, Immigrants taking their own lives accounts for a third of all suicides committed in Israel. That is why I fought in the budget discussions to allocate 2 million shekel for the establishment of a government program for suicide prevention among immigrants in cooperation with Minister Oded Forer.

My hope is that this program will assist any Olim in need and will allow them to see the great value their Aliah brought here.

We must not forget that our country was founded by Olim, for Olim and continues to develop every day by Olim. It doesn't matter what country in the world they come from, this is home.

They are the real pioneers.

————————————————–

אתמול הייתה לי זכות גדולה להדליק נר אחרון של חנוכה עם עולים מדהימים שהגיעו לישראל מכל רחבי העולם.

את עמותת ׳קיפ עולים׳ הכרתי לפני חמש שנים כמנכ"ל משרד העליה והקליטה ומאז הקשר התהדק מידי שנה. מדובר בעמותה מדהימה שמסייעת לעשרות אלפי עולים ונלחמת להשאיר כל עולה שהגיע עם חלום ציוני- בארץ.

להיות עולה זה גם הרבה פעמים להיות בודד. לצערי הנתון מדבר בעד עצמו, כשליש ממקרי ההתאבדויות בארץ מתבצעות ע"י עולים. לכן נלחמתי בדיוני התקציב להקצות 2 מיליון ₪ להקמת תכנית ממשלתית למניעת התאבדויות בקרב עולים בשיתוף עם השר עודד פורר – Oded Forer. זאת הפעם הראשונה שתוקם תכנית שתשים זרקור על הבעיה החמורה ותעזור לכל עולה לראות את הערך בעלייתו.

אסור לשכוח שהמדינה שלנו הוקמה על ידי עולים, בשביל עולים וממשיכה להתפתח מידי יום על ידי עולים. זה לא משנה מאיזה מדינה בעולם הם מגיעים, פה זה הבית. הם החלוצים האמתיים.