פוסטים

הלילה אושרו הוועדות הקבועות במליאה. אני רוצה להודות לכל חבריי שהצביעו פה אחד על המינוי.
חשוב לי לציין כי ועדת הכספים היא לא הוועדה שלי, אלא הוועדה של הציבור.

בערב מינויי לתפקיד יו"ר הוועדה הזמני, לפני כשלושה שבועות, נכנסתי למשרד ונשארתי עם ערמות רבות של מסמכים ובאותו הרגע הרגשתי את כובד האחריות שמוטל על כתפיי. אנחנו מקבלים החלטות שמשפיעות על החיים של כל האזרחים, והחשיבות להישאר הגונים וישרים היא ראשונה במעלה.
כך גם היכולת של כל חבר ועדה, מהקואליציה ומהאופוזיציה להתבטא ולהשפיע היא הכרחית.

כחבר ועדת הכספים מהאופוזיציה ידעתי להצביע עם הקואליציה כשזה היה נכון, וזה מה שאני מצפה מהאופוזיציה הנוכחית. להשאיר את הפוליטיקה מחוץ לדלת ולדאוג לכלל הציבור בחברה הישראלית.