פוסטים

עוצמתו של עם מבוססת על כלכלה חזקה וביטחונה של חברה. אבל המחקר, קידום ההשכלה ומורשת המנהיגים חשובים לא פחות לעיצוב אופיו ויציבותו.

אמש הגעתי למכון הירושלמי הוותיק יד בן- צבי, הפועל להנציח את המפעל החינוכי והמחקרי של נשיאה השני של מדינת ישראל, מר יצחק בן-צבי ז"ל. המוסד מאגד בתוכו מכונים המשקפים את תחומי התעניינותו של הנשיא בן-צבי: חקר קהילות ישראל במזרח וחקר א״י ויישובה.

המכונים פועלים כמרכזי מחקר ומעמידים לרשות החוקרים ספרייה עשירה, המכילה גם פריטים נדירים שהמכון מחדש ומשמר כמו תעודות התיישבות של יהודים בתפוצות מהמאה ה-15.

אני שמח ש יד יצחק בן-צבי קיבל בתקציב הנוכחי ביטוי ותמיכה כדי שחוקריו יוכלו להמשיך את פעילותם החשובה המשמרת את זהותנו ושורשנו באמצעות מחקר, כתבי עת, כנסים וימי עיון לציבור הרחב.