פוסטים

בשורה ליצואנים קטנים ובינוניים

היום אישרנו עבורכם 200 מיליון $ בוועדת הכספים לצורך מתן ערבות מדינה לביטוחי עסקאות היצוא.

בפעם הראשונה מזה שנים המדינה נכנסת מתחת לאלונקה ומשתתפת בסיכון יחד עם היצואנים.