פוסטים

ממשיכים את הסקירות הכלכליות בוועדת הכספים כחלק מהכנה לדיוני התקציב , היום עם הממונה על רשות ההון, ד"ר משה ברקת.
רשות שוק ההון אמונה על חיסכון הציבור ומשקיעה את כספו כדי להגדיל את התשואה ולאפשר ביטחון כלכלי לטווח הארוך.
תמהיל ההשקעה של הגופים המפוקחים שהולך וגדל בחו"ל הוא אתגר, ובהתמודדות מולו אנחנו חייבים להפוך את השוק הישראלי לאטרקטיבי מספיק כדי שהגופים המוסדיים ישקיעו את הכסף בישראל.
לצורך כך, חייבים להגדיל את ההיצע של הפרויקטים התשתיתיים, להוריד חסמים ורגולציה ולבנות תמריצים נכונים להשקעת כספי הציבור חזרה, בתוך המשק הישראלי, תוך שמירה על תשואה גבוהה ביותר להון, וניהול סיכונים ראוי.
בנוגע לשוק הביטוח והפנסיה, חשוב להמשיך ולפעול להורדת דמי הניהול והגברת השקיפות אל מול הציבור. חוק "הסוכן האובייקטבי",
שמגדיר עמלה אחידה לכלל סוכני הביטוח הינו ראוי וצודק ויש לקדמו במהירות .
נושא נוסף שצריך לתת עליו את הדעת, הוא תופעת הפרוטקשן שהולכת ומתרחבת, והדרת רגליהם של חברות הביטוח מעסקים שנקלעו למצוקה,
אשר מעוררת הרבה מאוד שאלות. אני מבקש מרשות שוק ההון להתייחס לסוגיה ,כדי שעסקים לא יישארו ללא מענה ביטוחי בעת מצוקה.