פוסטים

היום נכנסים לתוקף שינויים רבים שהכנסנו בתקציב המדינה.

שכר החיילים עולה ב-50%!

 • שכר הלוחמים יעלה ל=2,460 ש"ח
 • שכר תומכי הלחימה יעלה ל-1,793 ש"ח
 • שכר החיילים העורפיים יעלה ל-1,235 ש"ח

קצבאות נכות לבוגרים וילדים גדלות באלפי שקלים!

 • תוספת לפי סוג מוגבלות
 • יועלה גם הגמול להעסקה של מטפל נוסף לנכה קשה ומונשם בסכום של עד 6,000 ש"ח בחודש.

המענק השנתי לניצולי שואה גדל באלפי שקלים!

 • המענק יוגדל מ3,991 ש"ח ל-6,500 ש"ח
 • כיום יש 65 אלף ניצולי שואה הזכאים למענק השנתי.

קצבת השלמת הכנסה לאזרחים ותיקים גדלה במאות שקלים!

 • קצבה ליחיד תעלה מ-3,269 ש"ח ל-3,710 ש"ח.
 • קצבה לזוג תעלה מ-5,166 ש"ח ל-5,862 ש"ח.

המענק השנתי לוטרנים (גיבורי מלחמת העולם השניה) גדל!

 • המענק השנתי הניתן לווטרנים גדל מ-35% מהשכר הממוצע במשק ל-60%!
 • המענק יגדל ל-6,480 ש"ח.

חיילים בודדים, מילואימניקים, אני שמח לבשר לכם ששני מהלכים שאני מוביל תקופה ארוכה הגיעו לסיומם בהצלחה.

חדר פרטי לכל חייל בודד: בכנסת הקודמת בתפקידי כיו"ר ועדת המשנה לחיילים הבודדים, ביקשתי שיקבע תנאי סף של חדר לכל חייל, כי לא יתכן שגם כשהם מסיימים את יומם בצבא הם לא יכולים להיות בחלל פרטי משלהם – להבדיל מחיילים אחרים. אני שמח לבשר שהמאבק הארוך נשא פרי והוחלט להפוך את דירות החיילים הבודדים למודל אחיד לפיו כל חייל בודד יגור בחדר פרטי ללא שותף. הצעד הזה ייתן מקום פרטי לחיילים הבודדים שאין להם בית אחר ללכת אליו.

מענק מוגדל למילואימניקים: ניהלתי מגעים כדי לשנות את הפקודה הקיימת היום, לפיה מי שמקבל צו מילואים בתאריך חוצה שנה קלנדרית לא מקבל את המענק המוגדל המגיע לו על צבר ימי המילואים השנתיים. אני שמח לבשר שגם פה המאבק הצליח ומעתה תהיה התחשבות במשך השירות הרציף המלא לטובת חישוב התגמול, גם אם זה נופל על חודשי דצמבר-ינואר. תשלום התגמול צפוי במהלך חציון א' של שנת 2022, ויחול רטרואקטיבית משנת 2019.

מי שעובדים יום יום למעננו ותורמים למדינה, יקבלו את הגב והתמיכה שלי תמיד.

קרדיט: נועם מושקוביץ דוברות הכנסת

חוק החל"ת עבר בקריאה שלישית במליאת הכנסת

להלן משמעויות החוק:

👈מובטלים בני 45 ומעלה, יהיו זכאים לתוספת דמי אבטלה בשיעור של85% מתוך דמי החל"ת ששולמו להם, עד סוף השנה.

👈בנוסף, תקופת האכשרה תקוצר! לפני הקורונה, נדרש לעבוד 12 חודשים על מנת להיות זכאי לדמי אבטלה. עם התפרצות הנגיף התקופה קוצרה לשישה חודשים בלבד. אנו נאריך את החלטה זו לשלושת החודשים הקרובים (יולי, אוגוסט ,ספטמבר) ולאחר מכן תקופת האכשרה תעלה לעשרה חודשים בלבד עד סוף השנה.

מי שצבר 6' חודשי אכשרה יהיה זכאי לתוספת של מחצית מימי הזכאות. עבור 10 חודשי אכשרה התוספת לזכאות תעמוד על 83% .

👈מבוגרים מעל גיל 67 שהוצאו לחל"ת או פוטרו ימשיכו להיות זכאים למענק הסתגלות מיוחד לעוד שלושה חודשים! בעד חודש יולי הסכום יעמוד על 90%, באוגוסט על 80% ובספטמבר על 70% מגובה המענק המקורי.

👈על מנת לתת מענה גם לאוכלוסיות המוחלשות, כפל הקצבאות ימשך. קצבת האבטלה תחשב כהכנסה מעבודה ולא כקצבה, עד סוף השנה.

👈גם עובדים בשכר נמוך יקבלו מענה, מובטלים שיחזרו לשוק העבודה יתומרצו בכך שיהיו זכאים להשלמה לגובה השכר שקיבלו טרם פיטורם, או הוצאתם לחל"ת.
המענק יסייע בעיקר לענפים שטרם שבו לפעילות מלאה עקב הקורונה.

👈נשים יולדות יקבלו זכאות מיוחדת לדמי לידה גבוהים יותר, אשר יתבססו על גובה השכר האחרון ולא על גובה דמי האבטלה. הזכאות תהיה לנשים שכירות שלא עבדו כלל בחודשי ההיריון (וילדו בין חודש יולי לסוף דצמבר). עבור עצמאיות דמי הלידה יחושבו עפ"י שכר העבודה הרגיל.

👈יצרנו גם מנגנון עידוד חזרה לעבודה שיתעדף את כניסתם של אנשים עם מוגבלויות ואנשים מעל גיל 40 עם שלושה ילדים ומעלה לעבודה. זאת באמצעות סבסוד בגובה של כ- 20% למעסיק, למשך עשרה חודשים.

👈בנוסף, מי שנמצא בהכשרה תעסוקתית יהיה זכאי לדמי אבטלה מלאים למשך זמן ההכשרה.