פוסטים

ניוזלטר חודש יולי

יש לנו כלכלה חזקה על הנייר ואזרחים עניים בפועל, אנחנו חייבים שהמשוואה הזאת תתאזן.

 

נגיד בנק ישראל בסקירה בפני ועדת הכספים: אין חשש להתפרצות אינפלציונית וכי האינפלציה בישראל נמוכה לעומת מדינות מפותחות והעריך שרוב מרכיביה זמניים. עוד העריך ירון כי החזרה לשיעורי אבטלה שקדמו למשבר תארך זמן, והציג נתונים מעודדים בנוגע למצב העסקים הקטנים והזעירים, "יהיו בעלי חדלות פירעון, אבל לא בצורה שחששנו ממנה במהלך כל תקופת הקורונה", אמר והציג כי במסגרת מתווה דחיית הלוואות ביתרה של למעלה מ-180 מיליארד ₪ בתקופת הקורונה, כ-90 אחוז מההלוואות שנדחו חזרו לשלם. לצד כך קרא ירון לוועדה ולממשלה להימנע מהעלאת אחוז הגרעון המבני.

על דבריו השבתי כי אף על פי שהציג נתונים פיסקאליים סבירים מבחינת הישרדות ממשבר הקורונה, כלכלת מדינת ישראל עדיין נמצאת בגירעון מובנה גבוה מאוד.

למרות שהתוצר לא ירד באופן דרסטי, כשצוללים פנימה מבחינים בענפים וסקטורים שממש קרסו, צריך לקחת בחשבון שהעלייה בענף ההייטק אינה משקפת את כלל המשק.

אנו עדים לחסמים במוביליות החברתית בנושאי השכלה, חינוך ותשתיות. את הכלכלה הקוטבית וחוסר השוויונית צריך לעצור, ולהתחיל למצוא מקורות תקציביים לצמצום הפערים מבלי להעלות את הגרעון המובנה.

בשבוע הבא אמשיך את הסקירות בוועדת הכספים גם עם נשיא התאחדות התעשיינים ונשיא המגזר העסקי.