פוסטים

יזמנו הצעת חוק פיצוי לנפגעי האסון בהר מירון

בהצעת חוק הפיצויים לנפגעי הר מירון אשר הגישה השבוע מפלגת ישראל ביתנו, מוצע כי כל מי שסבל נזק תוך כדי ועקב האסון יהיה זכאי לקבל פיצויים בגינו מאוצר המדינה.

מהפיצויים שינתנו על ידי המדינה ינכו כל סכום שישולם על פי חוזה ביטוח עבור הנזק.

את הצעת החוק הנחנו ( ח"כ יוליה מלינובסקי וח"כ אלי אבידר) על שולחן הכנסת ביום שני האחרון.

הצעת החוק קובעת גם כי תוקם ועדת מומחים לקביעת תנאים לקבלת פיצויים לפי הוראות החוק.

ביום שני הקרוב נדון בועדת הכספים על הצעת החוק, ונעלה אותה להצבעה.