פוסטים

האזינו לראיון על סימון מוצרים כחולבן כחלק מהרפורמה בחקלאות, קידום חוק הטבות המס לאשקלון, והזכייה של לינוי אשרם.