קרדיט: נועם מושקוביץ דוברות הכנסת

חוק החל"ת עבר בקריאה שלישית במליאת הכנסת

להלן משמעויות החוק:

👈מובטלים בני 45 ומעלה, יהיו זכאים לתוספת דמי אבטלה בשיעור של85% מתוך דמי החל"ת ששולמו להם, עד סוף השנה.

👈בנוסף, תקופת האכשרה תקוצר! לפני הקורונה, נדרש לעבוד 12 חודשים על מנת להיות זכאי לדמי אבטלה. עם התפרצות הנגיף התקופה קוצרה לשישה חודשים בלבד. אנו נאריך את החלטה זו לשלושת החודשים הקרובים (יולי, אוגוסט ,ספטמבר) ולאחר מכן תקופת האכשרה תעלה לעשרה חודשים בלבד עד סוף השנה.

מי שצבר 6' חודשי אכשרה יהיה זכאי לתוספת של מחצית מימי הזכאות. עבור 10 חודשי אכשרה התוספת לזכאות תעמוד על 83% .

👈מבוגרים מעל גיל 67 שהוצאו לחל"ת או פוטרו ימשיכו להיות זכאים למענק הסתגלות מיוחד לעוד שלושה חודשים! בעד חודש יולי הסכום יעמוד על 90%, באוגוסט על 80% ובספטמבר על 70% מגובה המענק המקורי.

👈על מנת לתת מענה גם לאוכלוסיות המוחלשות, כפל הקצבאות ימשך. קצבת האבטלה תחשב כהכנסה מעבודה ולא כקצבה, עד סוף השנה.

👈גם עובדים בשכר נמוך יקבלו מענה, מובטלים שיחזרו לשוק העבודה יתומרצו בכך שיהיו זכאים להשלמה לגובה השכר שקיבלו טרם פיטורם, או הוצאתם לחל"ת.
המענק יסייע בעיקר לענפים שטרם שבו לפעילות מלאה עקב הקורונה.

👈נשים יולדות יקבלו זכאות מיוחדת לדמי לידה גבוהים יותר, אשר יתבססו על גובה השכר האחרון ולא על גובה דמי האבטלה. הזכאות תהיה לנשים שכירות שלא עבדו כלל בחודשי ההיריון (וילדו בין חודש יולי לסוף דצמבר). עבור עצמאיות דמי הלידה יחושבו עפ"י שכר העבודה הרגיל.

👈יצרנו גם מנגנון עידוד חזרה לעבודה שיתעדף את כניסתם של אנשים עם מוגבלויות ואנשים מעל גיל 40 עם שלושה ילדים ומעלה לעבודה. זאת באמצעות סבסוד בגובה של כ- 20% למעסיק, למשך עשרה חודשים.

👈בנוסף, מי שנמצא בהכשרה תעסוקתית יהיה זכאי לדמי אבטלה מלאים למשך זמן ההכשרה.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments